CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ