CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Karaoke, Vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Karaoke, Vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ