CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Du lịch
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch
  Liên hệ