CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 121 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ