CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 37 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
  Liên hệ