CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp
  Liên hệ