CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Sở Tư pháp
  Liên hệ