CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám Sở Tài nguyên và Môi trường
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám Sở Tài nguyên và Môi trường
  Liên hệ