CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
  Liên hệ