CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 81 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức Sở Nội vụ
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
  Liên hệ