CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Lĩnh vực Nông nghiệp
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng Lĩnh vực Nông nghiệp
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lĩnh vực Nông nghiệp
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lĩnh vực Nông nghiệp
  Liên hệ