CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lâm nghiệp
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Lâm nghiệp
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lâm nghiệp
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) Lâm nghiệp
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp
  Liên hệ