CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 104 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ