CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 30 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ