CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký Hợp đồng cá nhân Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ