CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 47 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ
  Liên hệ