CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 61 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký khai thác tuyến. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ