CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  Liên hệ