CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
  Liên hệ