CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
  Liên hệ