CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 79 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
  Liên hệ