CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 63 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục mầm non
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Trung học
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục tiểu học
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
  Liên hệ