CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
  Liên hệ