CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân Công an tỉnh
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân Công an tỉnh
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân Công an tỉnh
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân Công an tỉnh
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân Công an tỉnh
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
  Liên hệ