CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động, tiền lương, tiền công
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
  Liên hệ