CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Lao động, tiền lương, tiền công Ban Quản lý Khu Kinh tế
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công Ban Quản lý Khu Kinh tế
  Liên hệ