CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND cấp xã
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi UBND cấp xã
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi UBND cấp xã
  Liên hệ