CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 27 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND cấp xã
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND cấp xã
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND cấp xã
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công UBND cấp xã
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công UBND cấp xã
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công UBND cấp xã
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công UBND cấp xã
8 TTHC TTHC Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công UBND cấp xã
9 TTHC TTHC Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công UBND cấp xã
10 TTHC TTHC Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công UBND cấp xã
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công UBND cấp xã
12 TTHC TTHC Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công UBND cấp xã
13 TTHC TTHC Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Người có công UBND cấp xã
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Người có công UBND cấp xã
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công UBND cấp xã
  Liên hệ