CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 148 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND cấp xã
2 TTHC TTHC Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai UBND cấp xã
3 TTHC TTHC Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
4 TTHC TTHC Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công UBND cấp xã
5 TTHC TTHC Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND cấp xã
6 TTHC TTHC Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND cấp xã
7 TTHC TTHC Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND cấp xã
8 TTHC TTHC Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công UBND cấp xã
9 TTHC TTHC Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công UBND cấp xã
10 TTHC TTHC Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công UBND cấp xã
11 TTHC TTHC Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công UBND cấp xã
12 TTHC TTHC Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công UBND cấp xã
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao UBND cấp xã
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai UBND cấp xã
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp xã
  Liên hệ