CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 151 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND cấp xã
2 TTHC TTHC Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
3 TTHC TTHC Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
4 TTHC TTHC Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
5 TTHC TTHC Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
6 TTHC TTHC Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND cấp xã
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND cấp xã
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND cấp xã
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công UBND cấp xã
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công UBND cấp xã
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công UBND cấp xã
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công UBND cấp xã
14 TTHC TTHC Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Người có công UBND cấp xã
15 TTHC TTHC Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Người có công UBND cấp xã
  Liên hệ