CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 139 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai
4 Mức độ 4 Mức độ 4 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục Cấp giấy phép các hoạt động Kinh doanh, buôn bán trên hè phố tại các tuyến đường đô thị do UBND phường quản lý Đường bộ
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời hè phố Đường bộ
11 Mức độ 3 Mức độ 3 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
15 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
  Liên hệ