CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 21 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Người có công UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND cấp huyện
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công UBND cấp huyện
6 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công UBND cấp huyện
8 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công UBND cấp huyện
9 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND cấp huyện
10 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND cấp huyện
11 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công UBND cấp huyện
12 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công UBND cấp huyện
13 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công UBND cấp huyện
14 TTHC TTHC Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công UBND cấp huyện
15 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công UBND cấp huyện
  Liên hệ