CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường UBND cấp huyện
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường UBND cấp huyện
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường UBND cấp huyện
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường UBND cấp huyện
  Liên hệ