CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
  Liên hệ