CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 TTHC TTHC Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân UBND cấp huyện
2 TTHC TTHC Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân UBND cấp huyện
3 TTHC TTHC Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân UBND cấp huyện
  Liên hệ