CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 19 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế Dự phòng Sở Y tế
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng Sở Y tế
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế Dự phòng Sở Y tế
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng Sở Y tế
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế Dự phòng Sở Y tế
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
13 TTHC TTHC Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
14 TTHC TTHC Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Y tế Dự phòng Sở Y tế
15 TTHC TTHC Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ ngành Y tế Dự phòng Sở Y tế
  Liên hệ