CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
  Liên hệ