CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
  Liên hệ