CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 38 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
  Liên hệ