CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
  Liên hệ