CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 126 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng Sở Tư pháp
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
  Liên hệ