CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 107 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh) Đất đai
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Giao dịch bảo đảm
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Đất đai
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
  Liên hệ