CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thi tuyển Viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Công chức, viên chức Sở Nội vụ
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
  Liên hệ