CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
  Liên hệ