CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều. Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
13 TTHC TTHC Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ