CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Lĩnh vực Bảo hiểm Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Lĩnh vực Bảo hiểm Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ