CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
14 TTHC TTHC Xác nhận bảng kê lâm sản. Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
15 TTHC TTHC Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ