CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
5 TTHC TTHC Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
6 TTHC TTHC Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ