CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 121 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
14 TTHC TTHC Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
15 TTHC TTHC Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ