CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 33 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Hưởng lại chế độ ưu đãi Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 TTHC TTHC Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ