CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 121 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước Sở Lao động Thương binh và Xã hội
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
15 TTHC TTHC Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  Liên hệ