CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Bãi bỏ đường ngang Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
8 TTHC TTHC Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
9 TTHC TTHC Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ