CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ