CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 76 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
11 TTHC TTHC Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
12 TTHC TTHC Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên hè phố tại các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
13 TTHC TTHC Cấp giấy phép vận tải đường bộ quố tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
14 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
15 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ