CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 145 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt Sở Giao thông Vận tải
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
12 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
13 TTHC TTHC Cấp giấy phép vận tải đường bộ quố tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
14 TTHC TTHC Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
15 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  Liên hệ